DMCA

Rudar.net je u saglasnosti sa DMCA pravilima koja mogu biti pročitana ovdje: http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf

Pošaljite nam poruku putem forme ispod vezano za vaše upite i žalbe o autorskim pravima i mogućim kršenjima autorskih prava i sporni sadržaj će biti uklonjen u razumnom vremenskom periodu.