Koliko kvadrata vidite na slici?

12. Novembra 2016. rdr 0

Kvadrat je geometrijska figura pravougaonika kod kojeg su sve stranice jednake. Na sljedećoj slici se krije određeni broj kvadrata, da li možete prebrojati sve moguće […]

1 2 3